S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Magdaléna Gombaská - MIMA-MIX
Záborského, 1077/17
Revúca
tel: 0907411312
info(a)omnia-shop.sk
facebook.com/omniask/

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

1.Predajca

Názov spoločnosti: Magdaléna Gombaská – MIMA-MIX 
Ulica a číslo: Záborského 1077/17 
Mesto a PSČ : 05001 Revúca
Štát: Slovenská Republika 
IČ: 40732321
DIČ:1041883194

 

2. Objednávanie

2.1. Tovar  je možné objednať len prostredníctvom nákupného košíka e-shopu omnia-shop.sk.

2.2. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť a prevziať objednaný tovar.  Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky (v prípade že tovar nie je skladom v požadovanom množstve bude kupujúci bezodkladne informovaný).

2.3. Uvedený počet kusov v popise produktu má informatívny charakter a nemusí zodpovedať skutočnej skladovej dostupnosti.

 

3. Zrušenie objednávky

3.1. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu emailom (info@omnia-shop.sk) alebo telefonicky na 0907 411 312. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si dohodnú.

3.2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, ponúkne mu náhradný tovar alebo iné riešenie.

3.3.Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim.

3.4. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade chyby systému.

3.5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade ak kupujúci neuhradí platbu do 5 pracovných dní od objednania tovaru s platbou vopred.

3.6. Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo zmeniť spôsob platby na platbu vopred v prípade predchádzajúcej nespoľahlivosti zákazníka (neprevzaté zásielky).

4.Ceny:

4.1. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.

4.2.Cena tovaru sa môže líšiť od ceny v predajni. Tovar uvedený na tejto stránke neslúži ako ponuka tovaru v predajni.

4.3. Cena uvedená pri tovare je platná len v čase zobrazenia ceny kupujúcemu a pri objednávaní tovaru. Cena tovaru v objednávke sa nemení pri zmene ceny v budúcnosti.

 

 

5. Platba

5.1.Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho (SK9156000000002782791001).  Platba pre kupujúceho zo Slovenska je možná iba v EUR. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

5.2. Predávajúci si vyhradzuje zmenu druhu platby a to z dobierky na prevod na účet, ak kupujúci v minulosti  neprevzal tovar alebo stornoval objednávku po jej odoslaní. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho. Kupujúci má právo po takejto zmene stornovať objednávku.

 

 

6. Dodanie

6.1.  Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 5 pracovných dní alebo do 14 dní od potvrdenia, maximálna doba dodania je 30 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku.

6.2. Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6.3. Tovar je možné doručiť len v rámci SR.

 

 

7. Poštovné

7.1. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

Doporučený list - 2,20€

Balík s dodaním na poštu do 5kg    - 2,70€

Balík s dodaním na poštu 5-10kg    - 3,70€

Balík s dodaním na adresu do 5kg  - 3,90€

Balík s dodaním na adresu 5-10kg  -  4,90€

Osobný odber                               - zadarmo

Poplatok za platbu dobierkou         - doporučený list: 1,30€

                                               - balík:               1,30€

Osobný odber je možný len v predajni na Jilemníckeho 95 v Revúcej.

7.2. Kupujúci skontroluje pri prebratí zásielky jej neporušenosť.

7.3. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru (podpis pri prevzatí).

7.4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

7.5. V prípade ak je hmotnosť balíka vyššia ako 10kg alebo rozmery balíka nevyhovujú podmienkam Slovenskej pošty si predávajúci  vyhradzuje právo na zmenu dopravcu na Kuriérsku službu. Predávajúci nesmie zmeniť cenu za spôsob dopravy, ktorý si vybral kupujúci.

 

 

8. Záruka a reklamácia

8.1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Občianskym zákonníkom a príslušnými predpismi.

8.2. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov.

8.3. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky má kupujúci možnosť oznámiť predávajúcemu okamžite po ich odhalení  (po prvom použití). Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

8.4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci spôsobené používaním.

8.5. Tovar na reklamáciu kupujúci posiela bez dobierky a s doručením na adresu predávajúceho, inak zásielka nebude prevzatá.

8.6.  Pri neoprávnenej reklamácii kupujúci hradí všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

8.7. Prepravná spoločnosť ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Kupujúci by si mal prezrieť zásielku pri jej doručení a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, má možnosť spísať s dopravcom reklamačný protokol a takúto zásielku neprevziať. Hneď ako prepravná spoločnosť zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.

 

 

9. Odstúpenie od vybavenej objednávky

9.1. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

9.2.  Bod 9.1 sa vzťahuje iba na kupujúceho, ktorý si tovar objednal ako súkromná osoba a tento tovar mu bol doručený kuriérom alebo poštou.

9.3. Tovar na vrátenie má byť: nepoškodený, kompletný (vrátane dokumentácie atď), vo vnútornom a vonkajšom pôvodnom obale, vrátane priloženého dokladu o kúpe.

9.4. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (formulárom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: Magdaléna Gombaská, Záborského 1077/17 050 01 Revúca email: info@omnia-shop.sk.

  Formulár pre odstúpenie od zmluvy: stiahni formulár

9.5. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

9.6. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady znáša kupujúci.

9.7. V prípade nesplnenia niektorej časti týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 

 

10. Alternatívne riešenie sporov

10.1.Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@omnia-shop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

11. Ochrana osobných údajov

11.1. V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v objednávkovom  formulári spoločnosťou Magdaléna Gombaská – MIMA-MIX. prostredníctvom stránky www.omnia-shop.sk v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely spracovania objednávky a jej následného doručenia. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

 

Platné od 1.1.2020

OWE1NmMxNj